Alapdokumentumok

Alapszabály

Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének Alapszabálya az a dokumentum, amely lefekteti a Szövetség működésének céljait és alapelveit, továbbá meghatározza a tagsági jogviszony, a szervezeti felépítés és a döntéshozatal kereteit.

A Pénztárszövetséghez bármely pénztár csatlakozhat, feltéve, hogy:

 • magára nézve kötelezőnek fogadja el a Pénztárszövetség Alapszabályát,
 • egyetért a Szövetség alapelveivel
 • a tagszervezetek közgyűlése által jóváhagyott mértékű és esedékességű tagsági díj megfizetését vállalja,
 • a csatlakozni kívánó pénztár küldöttközgyűlésén döntést hoz a csatlakozási szándékról (Öpt. 23.§ (1) i) pontja alapján)
 • továbbá írásos csatlakozási kérelmét az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége elnökségének címezve (1023 Budapest, Komjádi Béla u. 1.) eljuttatja.
A részletes alapszabály letölthető pdf formátumban:

Jogszabályok

Az Önkéntes Nyugdíjpénztár működését az alábbi törvények, kormányrendeletek szabályozzák:

 • 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról
 • 281/2001. kormányrendelet az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól
 • 223/2000. kormányrendelet az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 

Az egészségpénztárak működését az alábbi törvények, kormányrendeletek szabályozzák:

 • 1993. évi XCVI. Törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról
 • 252/2000. Kormányrendelet az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
 • 268/1997. Kormányrendelet az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól

 

Együttműködés

 

Korábbi megállapodások